6.E-mail-นักเรียน

6.ชื่ออีเมล์นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน
        อีเมล์ที่นักเรียนใช้เข้าระบบต้องเป็นอีเมล์ของโรงเรียน เป็น @swdschool.ac.th เช่น ของครูก็จะเป็น surachai@swdschool.ac.t้้h อีเมล์ในระบบเป็นอีเมล์ที่ยังจัดห้องเรียนเป็นห้องเรียนปรับพื้นฐานตอนเข้า ม.1 และ ม.4 อยู่ ทางโรงเรียนจะระบบการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ได้เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงค์หัวข้อ 6.1 ให้ด้วยนะครับ เพื่อนักเรียนจะเข้าระบบดูผลการเรียนได้ และลงทะเบียนกรอกข้อมูลสอบโอเน็ตได้ สำหรับนักเรียนที่มีอีเมล์ของโรงเรียนอยู่แล้วถ้าจำชื่อเมล์ไม่ได้ก็ให้คลิ๊กเข้าไปดูได้ในหัวข้อ 6.2 ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้คลิ๊กขอใหม่ที่หัวข้อ 6.3 เจ้าหน้าที่จะกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้เป็น 12345678 ทุกคน เมื่อเข้าระบบแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ ส่วนนักเรียนที่มาใหม่ยังไม่มีอีเมล์ของโรงเรียนก็ให้คลิ๊กหัวข้อ 6.4 เพื่อขออีเมล์ใหม่ เจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดรหัสผ่านให้เป็น 12345678 ทุกคนเช่นกัน เมื่อเข้าระบบแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นอันใหม่ของตนเองได้ และสามารถคลิ๊กดูชื่ออีเมล์ใหม่ได้ในข้อ 6.4 นะครับ
    6.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนขอความร่วมมือ ให้กรอกข้อมูลชั้นเรียน เลขที่ เลขประจำตัว ตามแบบฟอร์มนี้นะครับ คลิ๊กที่นี่---->เพื่อกรอกข้อมูลชั้นเรียน เลขที่ เลขประจำตัว
    6.2 นักเรียนที่มีอีเมล์แล้ว คลิ๊กเข้าดูชื่ออีเมล์ที่นี่ถ้าจำชื่ออีเมล์ไม่ได้  คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน    
    6.3 นักเรียนที่มีอีเมล์แล้ว แต่จำรหัสผ่านไม่ได้คลิ๊กขอรหัสผ่านใหม่  คลิ๊กที่นี่---->ขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่รหัสเก่าจำไม่ได้  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อนักเรียนที่กรอกแบบยื่นขอรหัสผ่านอีเมล์ใหม่
    6.4 นักเรียนที่ยังไม่มีอีเมล์คลิ๊กเข้าขออีเมล์ใหม่ที่นี่นะครับ  คลิ๊กที่นี่---->ขออีเมล์ใหม่  คลิ๊กที่นี่---> ดูชื่อนักเรียนที่กรอกแบบยื่นขออีเมล์ใหม่คลิ๊กที่นี่ดู---->ชื่ออีเมล์นักเรียนที่ขอใหม่  
Comments